<div align="center"> <h1>Lingua Latina - łacina, alfabet, etymologia, fonetyka ...</h1> <h3>Strona o tym, co związane jest bez- lub po-średnio z łaciną: alfabet, sentencje, etymologia, fonetyka, gramatyka, liczebniki, nazwy miesięcy, modlitwy łacińskie, Ave Maria .., Cesarstwo Rzymskie, Rzym, Watykan, historia, kultura, sztuka, greka, etc.</h3> <p>łacina, język łaciński, język, łaciński, lingua latina, lingua, latina, alfabet, fonetyka, wymowa, etymologia, pochodzenie, znaczenie, gramatyka, liczebnik, liczebniki, miesiąc, miesiące, sentencja, sentencje, aforyzm, aforyzmy, maksyma, modlitwa, modlitw</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://akopcinski.strony.wi.ps.pl/index" rel="nofollow">http://akopcinski.strony.wi.ps.pl/index</a></p> </div>